HP bläckpatroner och toner | inkClub (2023)

Bläckpatroner, toner och tillbehör till din HP-skrivare i inkClubs breda sortiment

Hos inkClub hittar du bläckpatroner och toner i olika utföranden och prisklasser till din HP-skrivare. Vi har både originalprodukter från HP och prisvärda patroner av eget märke till de flesta skrivarmodeller från HP. Återfyllda HP-bläckpatroner och tonerkassetter av varumärket inkClub håller hög kvalitet och räcker ofta längre än originalprodukterna från HP eftersom de innehåller mer bläck. Dessutom är de billigare, miljövänligare och har 3 års garanti. Vi har även kontorsmaterial, dammsugarpåsar, lampor och skrivartillbehör som trumenheter, framkallningsenheter och överföringsenheter med mera. Det finns något för alla hos inkClub.

Att handla hos inkClub innebär alltid prisvärda bläckpatroner och toner, snabba leveranser och 30 dagars öppet köp.

Hewlett-Packard

HP står för Hewlett Packard och är känt i hela världen som en multinationell gigant bland tillverkare av datorer, skrivare och skrivartillbehör. Det amerikanska bolaget har sitt säte i Kalifornien, men har sedan starten 1939 vuxit sig starkt på alla kontinenter. HP säljer skrivare och skrivartillbehör till vanliga konsumenter såväl som till stora företag.

Populära bläckpatroner, toner och skrivare från HP

HP släpper en mängd nya skrivarmodeller varje år, och parallellt med dem även bläck, lasertoner, färgpatroner och andra skrivartillbehör. Vilka patroner och HP-skrivare som är populära ändras naturligtvis med tiden, men för tillfället är skrivarmodellerna HP Color Laser 150nw, ENVY Photo 6234, DeskJet 2732 och Color LaserJet Pro MFP M277dw vanligt förekommande och därmed är även bläckpatron HP 303, 304 och 305 samt toner HP 117A, HP 44A och HP 201 populära produkter från HP.

Vilka bläckpatroner och toner passar till min HP-skrivare?

Det finns en mängd olika HP-bläckpatroner och -färgpatroner med olika form och funktion, så du behöver köpa rätt patroner för just din skrivarmodell. Hos inkClub är det enkelt att hitta rätt: leta bara upp din skrivarmodell i listan eller sökrutan ovan så hjälper vi dig hitta bläckpatroner eller tonerkassetter som passar din HP-skrivare.

Vad är HP-bläckpatroner och vilken roll spelar de för dina utskrifter?

HP-bläckpatroner är skrivarpatroner som har tillverkats av HP och de används för att skriva ut dokument och foton med din HP-skrivare. Bläckpatroner som har utvecklats av HP tillsammans med den skrivarmodell de ska användas i talar för pålitlighet, funktionalitet och hög kvalitet. HP bläckpatroner är ett bra val när du har extremt höga krav på funktionalitet och exakt färgåtergivning, annars är inkClubs egna bläckpatroner och toner det alternativ vi rekommenderar.

Återfyllda bläckpatroner och toner – det miljövänligare alternativet

De tonerkassetter och bläckpatroner HP rekommenderar till sina skrivare är inte nödvändigtvis det bästa alternativet för dig. Det finns bra alternativ som är både billigare och miljövänligare. Återfyllda HP-bläckpatroner kallar vi miljöpatroner eftersom vi tycker det är miljövänligare att återanvända än att producera nytt. På samma sätt kallar vi återfyllda HP-tonerkassetter för miljötoner. Dessa återfyllda HP-patroner/-kassetter håller hög kvalitet och räcker ofta längre eftersom de innehåller mer bläck eller toner. Du kan både spara pengar och vara miljövänligare, samtidigt som du får fler utskrifter av hög kvalitet, genom att köpa återfyllda HP-bläckpatroner eller återfyllda HP-toner.

Att tänka på när du köper återfyllda HP-bläckpatroner och -toner

inkClubs egna bläckpatroner och toner till HP-skrivare håller hög kvalitet och är det alternativ vi rekommenderar i de allra flesta fall. Patronerna är lätta att installera, ger fina utskrifter och har oftast den funktionalitet du förväntar dig av förbrukningsartiklar till HP-skrivare. Ibland kan dock HP-bläckpatroner och -tonerkassetter vara utrustade med chip som inte kan nollställas eller bytas ut när patronerna återfylls och då visar den återfyllda patronen låg bläcknivå redan vid installation. Du kan då ignorera bläck- eller tonernivåindikeringen och fortsätta med dina utskrifter till dess att det inte kommer ut något bläck/toner på papperet. I andra fall behöver HP-patronernas chip ersättas med nya i samband med återfyllningen och då kan det i vissa situationer uppstå problem om skrivarens fasta programvara uppdateras. Vi rekommenderar därför att du stänger av skrivarens automatiska uppdateringar när du vill använda andra patroner än HP:s egna.

Underhåll och val som ger dig hållbara utskrifter av hög kvalitet med både HP-patroner och återfyllda patroner

Dina utskrifters hållbarhet och kvalitet påverkas av många faktorer, inklusive typ av skrivare, papper och bläck, men dina färgpatroners skick påverkar också. Därför är det viktigt att du tar hand om både din HP-skrivare och dina färgpatroner. Om du har en laserskrivare bör du gå igenom skrivarmanualens avsnitt om underhåll och rengöring i samband med att du byter ut dina HP-toner. Bläckstråleskrivare har ett rengöringsschema som de följer automatiskt och regelbundet för att skrivhuvudet ska vara i toppform, men du kan även behöva justera eller rengöra skrivhuvudet manuellt om utskrifterna blir randiga eller svaga. Bläckstråleskrivare mår bäst av att användas regelbundet, åtminstone varje månad.

Vill du förbättra hållbarheten och utskriftskvaliteten ytterligare kan du använda papper av hög kvalitet, och glöm inte att utskriftsinställningarna påverkar dina resultat.

Använd och underhåll din skrivare regelbundet så kommer dina HP-bläckpatroner och -toner hålla längre och ge bättre utskrifter, men det gäller naturligtvis även om du använder återfyllda patroner eller nyproducerade bläckpatroner av inkClubs eget märke.

Hållbarhet och lagring av HP-toner och -bläckpatroner

En HP bläckpatron kan lagras i ca två år innan den bör installeras i skrivaren. Ligger patronen längre kan bläckets konsistens förändras på grund av den vattenavdunstning som hela tiden sker i bläcket, och då kan utskriftskvaliteten eller skrivarens prestanda försämras. Av samma anledning bör en HP-bläckpatron förbrukas inom 6 månader från installation i skrivaren.

HP-toner å andra sidan innehåller inget vatten, så HP:s tonerkassetter kan normalt lagras och användas under längre tidsperioder, men de kan påverkas av andra faktorer som ljus eller fukt i omgivningen.

Förvara dina HP-bläckpatroner och -toner i obruten förpackning i normal rumstemperatur till dess att du ska använda dem.

Hur många sidor kan jag skriva ut med en bläckpatron eller tonerkassett från HP?

HP mäter och anger sidkapacitet i enlighet med internationell standard ISO/IEC 24711, 19752 och 19798. I korthet innebär det att HP-patronernas kapacitet mäts genom att ett standarddokument med ca 5 % täckning i varje färg skrivs ut till dess att patronerna är slut. Dokumentet innehåller text, bilder, diagram och tabeller och motsvarar helt vanliga färgutskrifter.

Hur många sidor du faktiskt kan skriva ut med dina HP-toner eller HP-bläckpatroner beror både på vad du skriver ut och vilka inställningar du använder vid utskrift. Skriver du ut fotografier med höga kvalitetsinställningar på fotopapper i A4-format så räcker patronerna till klart färre sidor än den angivna sidkapaciteten.

HP anger även hur mycket bläck de fyller bläckpatronerna med, men det är ett mindre bra mått på hur långt en bläckpatron räcker. Hur många sidor du kan skriva ut med en milliliter bläck varierar nämligen mycket beroende på vilken typ av bläck patronen innehåller.

HP-bläckpatroner med eller utan skrivhuvud?

HP:s bläckpatroner finns i två grundutförande: med eller utan skrivhuvud. Skrivhuvudet är den del i bläcksystemet som producerar bläckdropparna som bygger upp dina dokument- och fotoutskrifter. De placeras på papperet med mycket hög precision och hastighet.

HP-patroner med inbyggt skrivhuvud är lite mer komplexa och skrivare som använder dessa behöver i regel två bläckpatroner, en svart patron och en färgpatron med tre bläckfärger i samma patron. Fördelen med den lösningen är att du får nya skrivhuvud varje gång du köper nya HP-bläckpatroner.

I det andra utförandet är skrivhuvudet i stället en del av skrivaren och bläckpatronerna kan då ses mer som bläckbehållare. I det här utförandet kan färgbläcket lättare delas upp i separata bläckpatroner –- en för varje färg. Fördelen med det är att man bara behöver byta den färgpatron vars färg är slut, vilket leder till mindre spill.

Du kan inte välja om du ska köpa bläckpatroner med eller utan skrivhuvud till din skrivare – det beror helt på vilken skrivarmodell du har. Däremot kan det vara värt att tänka på om du funderar på att köpa en ny bläckstråleskrivare.

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Trent Wehner

Last Updated: 29/07/2023

Views: 6357

Rating: 4.6 / 5 (76 voted)

Reviews: 83% of readers found this page helpful

Author information

Name: Trent Wehner

Birthday: 1993-03-14

Address: 872 Kevin Squares, New Codyville, AK 01785-0416

Phone: +18698800304764

Job: Senior Farming Developer

Hobby: Paintball, Calligraphy, Hunting, Flying disc, Lapidary, Rafting, Inline skating

Introduction: My name is Trent Wehner, I am a talented, brainy, zealous, light, funny, gleaming, attractive person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.