Producten - Burned Wood (2023)

NL

  • NL
  • EN
  • DE
  • FR
ONZE PRODUCTEN

Burned Wood wordt op maat gemaakt voor ieder project. Door het gecontroleerde productieproces wordt de hoogste kwaliteit gebrand hout gerealiseerd met juiste mate van inbranding. Burned Wood is een exclusief product voor zowel exterieur als interieur designs.Burned Wood is in alle dimensies en profielen mogelijk. Voorbeelden van profielen zijn channelsiding, halfhouts rabat, rhombus en uiteraard een rechthoekig profiel. Qua maatvoering kunt u denken aan, dikte, breedte en lengtematen, maar bijvoorbeeld ook variatie in maatvoeringen in één project. De bevestiging van Burned Wood kan zichtloos, of geschroefd met RVS gevelschroeven met een zwarte kop.

BURNED WOOD

Accoya

Burned Wood Accoya is de meest duurzame Burned Wood variant. Accoya® hout is hiervoor de basis. Accsys Technologies, de producent van Accoya, verduurzaamd de snelgroeiende houtsoort Radiata pine via een acetyleringsproces. Dit proces vindt plaats in Arnhem. Acetyleren is niet giftig en het resultaat is hout dat niet rot. Het vervormt, zwelt of krimpt niet en het is geen insectenvoer. Daarnaast is het maatvast/vormstabiel (behoudt zijn oorspronkelijke vorm en afmetingen). Accoya is FSC®- en Cradle to Cradle™ Gold gecertificeerd en heeft een garantie van 50 jaar boven de grond en 25 jaar garantie in grond en/of zoetwater contact. Accoya heeft dan ook de hoogst haalbare duurzaamheidsklasse 1. Door het Burned Wood verduurzamingsproces, door gecontroleerde oppervlakte verbranding, ontstaat een mooie diep zwarte koollaag met een bijzondere craquelé. Deze koollaag is UV resistent, onderhoudsarm en geeft weinig af. Dit maakt het de meest ideale variant in het West Europese klimaat. Door het optioneel aanbrengen van fixatie wordt de koollaag verstevigd en geeft deze niet meer af.

Burned Wood B.V. is approved manufacturer van Accoya®.

Bekijk projecten

Vraag offerte aan

Producten - Burned Wood (5)

Producten - Burned Wood (6)

BURNED WOOD

Accoya

Burned Wood Accoya is de meest duurzame Burned Wood variant. Accoya® hout is hiervoor de basis. Accsys Technologies, de producent van Accoya, verduurzaamd de snelgroeiende houtsoort Radiata pine via een acetyleringsproces. Dit proces vindt plaats in Arnhem. Acetyleren is niet giftig en het resultaat is hout dat niet rot. Het vervormt, zwelt of krimpt niet en het is geen insectenvoer. Daarnaast is het maatvast/vormstabiel (behoudt zijn oorspronkelijke vorm en afmetingen). Accoya is FSC®- en Cradle to Cradle™ Gold gecertificeerd en heeft een garantie van 50 jaar boven de grond en 25 jaar garantie in grond en/of zoetwater contact. Accoya heeft dan ook de hoogst haalbare duurzaamheidsklasse 1. Door het Burned Wood verduurzamingsproces, door gecontroleerde oppervlakte verbranding, ontstaat een mooie diep zwarte koollaag met een bijzondere craquelé. Deze koollaag is UV resistent, onderhoudsarm en geeft weinig af. Dit maakt het de meest ideale variant in het West Europese klimaat. Door het optioneel aanbrengen van fixatie wordt de koollaag verstevigd en geeft deze niet meer af.

Burned Wood B.V. is approved manufacturer van Accoya®.

Bekijk projecten

Vraag offerte aan

BURNED WOOD

Douglas

Burned Wood Douglas wordt gemaakt van 100% Hollands hout van Staatsbosbeheer en en komt uit 100% FSC bossen. Het Douglas wordt diep gebrand waardoor een mooie koollaag ontstaat. De tekening van de koollaag verschilt in elke plank en glanst mooi in de zon. Douglas is een houtsoort met duurzaamheidsklasse 3. Het Burned Wood verduurzamingsproces door gecontroleerde oppervlakte verbranding verhoogt de duurzaamheid en verdubbeld de levensduur. De ontstane koollaag is UV resistent, onderhoudsarm en is mooi diep zwart. Met de jaren zal de koollaag verouderen en zal een mooi patina ontstaan. De koollaag van Burned Wood Douglas is bros, voor een toepassing op plekken waar aanraking beslist plaats vindt of in weer en wind is een specifieke detaillering en/of finish gewenst. Een fixerende finish zorgt ervoor dat de koollaag harder wordt en niet meer afgeeft.

Burned Wood Douglas is ook leverbaar met Brandklasse B. Europees gebrand houten douglas gevelbekleding met brandklasse B-s1, d0 volgens EN13501-1, en gecertificeerd volgens EN14195.

Bekijk projecten

Vraag offerte aan

BURNED WOOD

Douglas - geborsteld

Burned Wood Douglas geborsteld wordt gemaakt van 100% Hollands hout van Staatsbosbeheer en is 100% FSC. Na het Burned Wood verduurzamingsproces, de gecontroleerde oppervlakte verbranding, wordt de koollaag er af geborsteld. Hierdoor worden de nerftekening van het Douglas en het reliëf heel mooi zichtbaar, en ontstaat een mooi kleurcontrast. Het geborstelde Burned Wood Douglas wordt afgewerkt met Burned Wood Stain Natural, een water gedragen transparante beits met UV blokkering, geproduceerd in Nederland. De beits beschermt het hout tegen UV straling, schimmels en verwering. De houtkleur wordt langer behouden en het Burned Wood is hierdoor waterafstotend. Na verloop van tijd zonder onderhoud verweert/vergrijst het Burned Wood. Door onderhoud blijft de kleur behouden.

Bekijk projecten

Vraag offerte aan

BURNED WOOD

Douglas - geborsteld, gebeitst

Burned Wood Douglas geborsteld gebeitst wordt gemaakt van 100% Hollands hout van Staatsbosbeheer en is 100% FSC. Na het Burned Wood verduurzamingsproces, de gecontroleerde oppervlakte verbranding, wordt de koollaag er af geborsteld. Hierdoor worden de nerftekening van het Douglas en het reliëf heel mooi zichtbaar. Vervolgens wordt het Burned Wood behandeld met Burned Wood Stain Black, een water gedragen zwarte beits, geproduceerd in Nederland. Door het brandproces en aangebrachte beits is het Burned Wood verduurzaamd en beschermd tegen UV straling, schimmels en verwering. De beits behoudt lang zijn kleur. De beitslaag dient elke 4 à 5 jaar te worden onderhouden. De beits is mogelijk in alle NSC of RAL kleuren.

Bekijk projecten

Vraag offerte aan

BURNED WOOD

Accoya Rustiek

Burned Wood Accoya Rustiek is samen met regulier Burned Wood Accoya de meest duurzame Burned Wood variant. Het hout voor deze variant heeft een iets andere uitstraling en maatvoering. De uitstraling is meer levendig en rustiek doordat er kwasten in het hout zitten, takken worden tijdens het groeien van de boom niet/minder gesnoeid. Hierdoor is Burned Wood Accoya Rustiek voordeliger dan Burned Wood Accoya. Accsys Technologies, de producent van Accoya®, verduurzaamt de snelgroeiende houtsoort Radiata pine via een acetyleringsproces. Dit proces vindt plaats in Arnhem. Acetyleren is niet giftig en het resultaat is hout dat niet rot. Het vervormt, zwelt of krimpt niet en het is geen insectenvoer. Daarnaast is het maatvast/vormstabiel (behoudt zijn oorspronkelijke vorm en afmetingen). Accoya is FSC®- en Cradle to Cradle™ Gold gecertificeerd en heeft een garantie van 50 jaar boven de grond en 25 jaar garantie in grond en/of zoetwater contact. Accoya heeft dan ook de hoogst haalbare duurzaamheidsklasse 1. Door het Burned Wood verduurzamingsproces, een gecontroleerde oppervlakte verbranding, ontstaat een mooie diep zwarte koollaag met een bijzondere craquelé. Deze koollaag is UV resistent, onderhoudsarm en geeft weinig af. Dit maakt het de meest ideale variant in het West Europese klimaat. Door het optioneel aanbrengen van fixatie wordt de koollaag verstevigd en geeft deze niet meer af.

Burned Wood B.V. is approved manufacturer van Accoya®.

Vraag offerte aan

BURNED WOOD

mod. Limba (Fraké)

Burned Wood mod. Limba (Fraké) wordt gemaakt van gemodificeerd Limba hout (ook wel Fraké). Limba is een snelgroeiende loofhoutsoort, afkomstig uit verantwoord beheerde bossen in West-Afrika. Deze bossen zijn OLB gecertificeerd en duurzaam beheerd. Deze limba is verduurzaamd via een hydro-thermisch modificatie proces in Arnhem. Hierdoor wordt de duurzaamheid verhoogd naar klasse 1/2 en krijgt het een levensduur van 50 jaar. Door het Burned Wood verduurzamingsproces, door gecontroleerde oppervlakte verbranding, ontstaat een mooie harde koollaag. Door het optioneel aanbrengen van fixatie wordt de koollaag verstevigd en geeft deze niet meer af.

Vraag offerte aan

BURNED WOOD

mod. Ayous

Burned Wood mod. Ayous wordt gemaakt van thermisch gemodificeerd Ayous. Ayous is licht van gewicht en wordt ook wel Abachi genoemd en is een loofboom. Deze zeer snel groeiende houtsoort komt uit West-Afrika. Ayous is duurzaam geproduceerd hout afkomstig uit bossen die duurzaam worden beheerd met OLB certificaten. Door het thermisch verduurzamen bereikt het hout duurzaamheidsklasse 1/2. Door het Burned Wood verduurzamingsproces via gecontroleerde oppervlakte verbranding ontstaat een uiterst vlakke koollaag met een grove grillige koolstructuur. Een fixerende finish zorgt ervoor dat de koollaag harder wordt en niet meer afgeeft.

Vraag offerte aan

BURNED WOOD

mod. Radiata Pine

Burned Wood mod. Radiata Pine wordt gemaakt van thermisch gemodificeerd Radiata Pine. Radiata Pine is een snelgroeiende naaldboom en afkomstig uit FSC-gecertificeerde bossen. Tijdens het thermische modificatie proces wordt het hout blootgesteld aan temperaturen van circa 230 graden Celsius. Dit zorgt ervoor dat de structuur van het hout verandert, waardoor de duurzaamheid en stabiliteit enorm worden vergroot. Hierdoor krijgt het hout duurzaamheidsklasse 1/2. Door het Burned Wood verduurzamingsproces, via gecontroleerde oppervlakte verbranding, ontstaat een mooie zilvergrijze koollaag en een craquelé met een grove structuur. Een fixerende finish zorgt ervoor dat de koollaag harder wordt en niet meer afgeeft.

Vraag offerte aan

BURNED WOOD

mod. Radiata Pine - geborsteld, gebeitst

Burned Wood mod. Radiata Pine, geborsteld, gebeitst wordt gemaakt van thermisch gemodificeerd Radiata Pine. Radiata Pine is een snelgroeiende naaldboom en afkomstig uit FSC-gecertificeerde bossen. Tijdens het thermische modificatie proces wordt het hout blootgesteld aan temperaturen van circa 230 graden Celsius. Dit zorgt ervoor dat de structuur van het hout verandert, waardoor de duurzaamheid en stabiliteit enorm worden vergroot. Hierdoor krijgt het hout duurzaamheidsklasse 1/2. Het Thermisch Radiata Pine wordt eerst gebrand en vervolgens wordt de koollaag er af geborsteld. Hierdoor wordt de nerf tekening en het reliëf hierin heel mooi zichtbaar. Vervolgens wordt het Burned Wood rondom behandeld met Burned Wood Stain Black, een water gedragen zwarte beits, geproduceerd in Nederland. De beitslaag dient elke 4 à 5 jaar te worden onderhouden. De beits is mogelijk in alle NSC of RAL kleuren.

Vraag offerte aan

NL

  • NL
  • EN
  • DE
  • FR

Om deze website goed te laten werken plaatsen we functionele en analytische cookies. Gegevens worden niet gedeeld met derden.Ok

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Lakeisha Bayer VM

Last Updated: 15/10/2023

Views: 6573

Rating: 4.9 / 5 (49 voted)

Reviews: 80% of readers found this page helpful

Author information

Name: Lakeisha Bayer VM

Birthday: 1997-10-17

Address: Suite 835 34136 Adrian Mountains, Floydton, UT 81036

Phone: +3571527672278

Job: Manufacturing Agent

Hobby: Skimboarding, Photography, Roller skating, Knife making, Paintball, Embroidery, Gunsmithing

Introduction: My name is Lakeisha Bayer VM, I am a brainy, kind, enchanting, healthy, lovely, clean, witty person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.